اقلیم شناسی سینوپتیک

افزایش قابل ملاحظه دما به‌ویژه در مناطق ساحلی و جلگه‌ای مازندران که بیشینه دمای هوا طی دوره آماری در آبان ماه طی حدود سه تا چهار دهه اخیر رکورد جدیدی برجای گذاشت. 
به گزارش روابط عمومی هواشناسی مازندران، رضوی در گفتگو با خبر گزاریها اظهار کرد:  ۳ و ۴ آبان ۹۷ طی اطلاعیه و اخطاریه ایی که اطلاع‌رسانی شد شاهد رکورد زنی افزایش دما بودیم بطوریکه بیشینه دمای هوا رامسر به ۳۵ درجه رسید که نسبت به دوره اماری ۱.۸ درجه افزایش داشت. 
مدیر کل افزود: بیشینه دمای نوشهر به ۳۴.۲ درجه رسید که نسبت به دوره اماری ۲.۶ درجه رشد داشت. 
رضوی بیان کرد: بیشینه دمای هوای بابلسر ۳۳.۶ درجه رسید که نسبت به دوره اماری ۱.۶ درجه افزایش داشت. 
وی ادامه داد: بیشینه دمای هوا قائم‌شهر ۳۵.۶ درجه رسید که نسبت به دوره اماری ۰.۶ درجه رشد داشت. 
مدیر کل هواشناسی مازندران تصریح کرد: همچنین بیشینه دمای هوای ساری ۳۷.۴، دشت‌ناز ۳۸.۴، گلوگاه ۳۹.۳، بندر امیرآباد ۳۵.۴ و آمل ۳۵.۲ رسید که نسبت دوره اماری ( ۱۵ سال اخیر) به ترتیب ۱.۴، ۱.۶، ۵.۷، ۶.۴ و ۲.۸ درجه افزایش داشت. 

رضوی با اشاره به اینکه گلوگاه جز پنجمین ایستگاه هواشناسی از لحاظ گرما در سطح کشور که بیشینه دمای هوا به ۳۹.۳ درجه رسید، افزود: همچنین ساری به‌عنوان دومین مرکز گرم در سطح کشور بود که بیشینه دمای هوا به ۳۷.۴ درجه رسید.

منبع:هواشناسی استان مازندراناقلیم شناسی سینوپتیک

مشخصات

  • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
  • کلمات کلیدی: درجه ,بیشینه ,دمای ,رسید ,دوره ,نسبت ,بیشینه دمای ,دوره اماری ,درجه رسید ,افزایش داشت ,درجه افزایش
  • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

 محققانبرای ترجمه مقالات و مطالب انگلیسی و عربی به زبان فارسی و بلعکس می توانند از این ترجم ایرانی استفاده نمایند.  این مترجم با مترجم گوگلترنسلیت قابل مقایسه بوده و در مواردی بهتر نیز می باشد. استفاده از این مترجم را به شما پیشنهاد می کنم.

آدرس سایت


اقلیم شناسی سینوپتیک

مشخصات

حمدصالح جوکار معاون پارلمانی سپاه درباره پروژه بارورسازی ابرها که پیش از این مقرر شده بود خریداری و نصب تجهیزات آن از سوی سپاه پاسداران صورت گیرد، گفت: این پروژه در زمستان سال گذشته و بهار سال جاری اجرا و بارورسازی ابرها انجام شد که نتیجه مثبت داشت.

وی در ادامه با بیان اینکه این پروژه با همکاری و هدف گذاری وزارت نیرو صورت گرفته و کار اجرای آن بر عهده سپاه پاسداران است، عنوان کرد: اجرای بارورسازی ابرها در مناطق خاصی از کشور همچون استان های زنجان، قزوین، مرکزی و برخی استان های دیگر بوده است.

معاون پارلمانی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: ادامه کار  بارورسازی ابرها برای فصل پاییز صورت خواهد گرفت چرا که برای اجرای این طرح باید ابری در آسمان برای بارورسازی وجود داشته باشد.

 پیش از این معاون پارلمانی سپاه از خریداری و نصب تجهیزات مورد نیاز برای بارور کردن ابرها بر روی هواپیما خبر داده و گفته بود که سپاه برخی از موادی که برای تزریق به ابرها جهت بارور کردن لازم است را خریداری کرده است که به رفع مشکل کم آبی در کشور کمک شایانی می کند.


اقلیم شناسی سینوپتیک

مشخصات

  • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
  • کلمات کلیدی: سپاه ,ابرها ,بارورسازی ,اجرای ,خریداری ,پارلمانی ,معاون پارلمانی ,پارلمانی سپاه ,بارور کردن ,سپاه پاسداران ,بارورسازی ابرها
  • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

نظر به این که گروه جغرافیای دانشگاه فردوسی مشهد قصد دارد دومین کنفرانس ملی آب و هواشناسی ایران را در روز 19 اردیبهشت ماه 1397 در محل دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار نماید، لذا از تمامی دانشجویان عزیز و دوستان و همکاران گرامی دعوت می شود با حضور گرم خود و همچنین ارائه آخرین دستاوردهای پژوهشی خویش، این گردهمایی علمی را رونق بخشند. برای دریافت اطلاعات بیشتر به پوستر (فایل پیوست) و یا سایت کنفرانس مراجعه فرمائید. منتظر حضور سبزتان در دومین کنفرانس ملی آب و هواشناسی ایران خواهیم بود.

دانلود پوستر در ابعاد واقعی

 سایت کنفرانس: sncci.um.ac.ir 

با احترام عباس مفیدی

 دبیر کنفرانس


اقلیم شناسی سینوپتیک

مشخصات

نوسان مادن جولیان (Madden Julian Oscillation= MJO)


پدیده نوسانی مادن- جولیان (MJO) شکل غالب تغییر پذیری زیر فصلی گرمسیری مناطق حاره و فوق حاره میباشد که در سیستم چرخه جو-اقیانوس نقش مهمی را ایفا میکند.مادن و جولیان فشار هوای سطح دریا و حرکت باد در لایه های مختلف جو در پهنه اقیانوس آرام را مورد ارزیابی قرار دادند.

ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻧﻮﺳﺎن ﻣﺎدن – ﺟﻮﻟﻴﺎن

ﻧﻮﺳﺎن ﻣﺎدن ﺟﻮﻟﻴﺎن ﻳﻚ ﮔﺮدش ﺑﺰرگ ﻣﻘﻴﺎس ﺟﻮی در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﺎره ای اﺳﺖ و ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎدن و‬ ‫ﺟﻮﻟﻴﺎن (۱۷۹۱) ﻛﻪ داده ﻫﺎی اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺟﺰﻳﺮه ﻛﺎﻧﺘﻮن را ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺷﺪت ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﻣﻲ دادﻧﺪ، ﻛﺸﻒ‬ ‫ﺷﺪ . اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه اﺻﻮﻻ ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﺷﺮق ﺳﻮ ﻳﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﻤﺮﻓﺖ ﻗﻮی دارای ﺷﺪت ﺑﺎرش ﺑﺮ روی اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﺎی‬ ‫ﻫﻨﺪ و آرام ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد .ﺑﻲ ﻫﻨﺠﺎری ﻫﺎی ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎرش اﺑﺘﺪا در ﺑﺨﺶ ﻫﺎﻳﻲ از ﺷﺮق آﻓﺮﻳﻘﺎ و ﻏﺮب‬ ‫اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ آﻏﺎز ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ در راﺳﺘﺎی ﺷﺮق ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد . اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻏﺮﺑﻲ و ﻣﻴﺎﻧﻲ‬ ‫اﻗﻴﺎﻧﻮس آرام ﻧﻴﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺮ روی آﺑﻬﺎی ﺳﺮد ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﻛﺰی و ﺷﺮﻗﻲ اﻗﻴﺎﻧﻮس آرام‬ ‫ﺗﻀﻌﻴﻒ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻣﺠﺪدا در ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﺷﺮﻗﻲ اﻗﻴﺎﻧﻮس اﻃﻠﺲ ،ﻗﺎره اﻓﺮﻳﻘﺎ و ﺑﻮﻳﮋه ﻏﺮب اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ‬ ‫ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ ﮔﺮدد.‬

منبع: وبسایت جامع هوا و اقلیم شناسی
اقلیم شناسی سینوپتیک

مشخصات

با استفاده از سایت زیر علاقه مندان می توانند داده های 100 ایستگاه اصلی سینوپتیکی کشور را به صورت رایگان دریافت نمایند.

مقر اصلی دستاندرکاران این سایت در مادرید اسپانیا بوده و مجموعهای از داده های اقلیمی به همراه مطالب علمی را انتشار می دهند. 

برای دسترسی به سایت

اینجا کلیک کنید


اقلیم شناسی سینوپتیک

مشخصات

افزایش قابل ملاحظه دما به‌ویژه در مناطق ساحلی و جلگه‌ای مازندران که بیشینه دمای هوا طی دوره آماری در آبان ماه طی حدود سه تا چهار دهه اخیر رکورد جدیدی برجای گذاشت. 
به گزارش روابط عمومی هواشناسی مازندران، رضوی در گفتگو با خبر گزاریها اظهار کرد:  ۳ و ۴ آبان ۹۷ طی اطلاعیه و اخطاریه ایی که اطلاع‌رسانی شد شاهد رکورد زنی افزایش دما بودیم بطوریکه بیشینه دمای هوا رامسر به ۳۵ درجه رسید که نسبت به دوره اماری ۱.۸ درجه افزایش داشت. 
مدیر کل افزود: بیشینه دمای نوشهر به ۳۴.۲ درجه رسید که نسبت به دوره اماری ۲.۶ درجه رشد داشت. 
رضوی بیان کرد: بیشینه دمای هوای بابلسر ۳۳.۶ درجه رسید که نسبت به دوره اماری ۱.۶ درجه افزایش داشت. 
وی ادامه داد: بیشینه دمای هوا قائم‌شهر ۳۵.۶ درجه رسید که نسبت به دوره اماری ۰.۶ درجه رشد داشت. 
مدیر کل هواشناسی مازندران تصریح کرد: همچنین بیشینه دمای هوای ساری ۳۷.۴، دشت‌ناز ۳۸.۴، گلوگاه ۳۹.۳، بندر امیرآباد ۳۵.۴ و آمل ۳۵.۲ رسید که نسبت دوره اماری ( ۱۵ سال اخیر) به ترتیب ۱.۴، ۱.۶، ۵.۷، ۶.۴ و ۲.۸ درجه افزایش داشت. 


رضوی با اشاره به اینکه گلوگاه جز پنجمین ایستگاه هواشناسی از لحاظ گرما در سطح کشور که بیشینه دمای هوا به ۳۹.۳ درجه رسید، افزود: همچنین ساری به‌عنوان دومین مرکز گرم در سطح کشور بود که بیشینه دمای هوا به ۳۷.۴ درجه رسید.

منبع:هواشناسی استان مازندران
اقلیم شناسی سینوپتیک

مشخصات

  • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
  • کلمات کلیدی: درجه ,بیشینه ,دمای ,رسید ,دوره ,نسبت ,بیشینه دمای ,دوره اماری ,درجه رسید ,افزایش داشت ,درجه افزایش
  • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

با سلام و عرضادب خدمت تمام دوستان عزیز

در این پست سعی شد تا آموزش دانلود مدل رقومی ارتفاع 30 متری را از سایت زمین شناسی آمریکارا به شما دوستان آموزش بدهیم امیدوارم مورد پسند شما عزیزان قرار بگیرد.

لینک آموزش


اقلیم شناسی سینوپتیک

مشخصات

با عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما دوستان بزرگوار

آموزش در مورد استخراج حوزه در اختیار شما بزرگوران قرار می دهم امیدوارم مورد قبول شما دوستان قرار بگیرد.

با آرزوی سلامتی برای شما دوستان

لینک آموزش

لینک فیلم آموزش


اقلیم شناسی سینوپتیک

مشخصات

گرمایش جهانی یا گرم شدن زمین نام پدیده‌ای است که منجر به افزایش میانگین دمای سطحزمین و اقیانوس‌ها شده‌است.[۱][۲] طی ۱۰۰ سال گذشته، کرهٔ زمین به‌طور غیرطبیعی حدود ۰٫۷۴ درجهٔ سلسیوس گرم‌تر شده که این موضوع دانشمندان را نگران کرده‌است.[۳] برخی از دانشمندان معتقدند که دهه‌های پایانی قرن بیستم، گرم‌ترین سال‌های ۴۰۰ سال اخیر بوده‌است.[۴] گزارش‌ها حاکی از آن است که ۱۰ مورد از گرم‌ترین سال‌های جهان تنها از سال ۱۹۹۰ تا سال ۲۰۰۷ به ثبت رسیده‌است که این میزان در ۱۵۰ سال گذشته بی‌سابقه بوده‌است.[۵] به نظر می‌رسد فعّالیّت‌های صنعتی در ایجاد این مشکل بسیار مؤثّر بوده‌اند و به گرم‌شدن کرهٔ زمین کمک می‌کنند.[۳]

اقلیم شناسی سینوپتیک

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها

اگر هرگونه سوال و یا اشکالی در رابطه با این زمینه و یا هر زمینه تحصیلی
مانند: مدرسه ، دانشگاه ، کنکور ، ارشد ، دکتری ، نظام وظیفه و... دارید ؛

...کافیست با ما تماس بگیرید

شماره تماس از خط ثابت 9099071613

شماره تماس دوم از خط ثابت 02170705003

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل

هدف در زندگی دانلود رایگان مقاله8 نئوباکس | همه چیز درباره پول درآوردن English Society Of Maragheh University گل چت روم پورتال و سایت تفریحی خبری ایرانیان زومیت halinet.ir باربری تهران - باربری سعادت آباد - باربری پاسداران اندروید